Menu
Your Cart
This is the Header Notice module, use it for promotional or other important messages.

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο παρών δικτυακός τόπος www.synferri.gr λειτουργεί υπό την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SYNFERRI.Ε.Ε» (εφεξής η εταιρεία) η οποία εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 93Β (ΑΦΜ 800631069, Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ) και αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης των χρηστών σχετικά τα προϊόντα της εταιρείας και το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης/πώλησης των προϊόντων της εταιρείας μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή παραγγελία και αγορά των προϊόντων της εταιρείας, καθώς και στην επικοινωνία με την εταιρεία. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.synferri.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.synferri.gr θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί, συναινεί και ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι συμβατοί με το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο. Η μη συμμόρφωση του χρήστη/πελάτη του δικτυακού τόπου με τα ανωτέρω συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης από την εταιρεία SYNFERRI Ε.Ε. σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της εταιρείας SYNFERRIΕ.Ε. να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H εταιρεία SYNFERRI Ε.Ε., δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον δικτυακό τόπο www.synferri.gr. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε εκ παραδρομής καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων ή για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή/τρίτο των προϊόντων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων). Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής η αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημιά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων και η παρουσίαση των προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας SYNFERRI Ε.Ε --εκτός των πνευματικών ή και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία ανήκουν σε τρίτους- και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, εγγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον κάτοχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την άδεια της εταιρείας ή κάθε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, και τα λογότυπα που φέρουν τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας SYNFERRI Ε.Ε είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας SYNFERRI Ε.Ε και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.synferri.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Επί των προϊόντων και των υπηρεσιών που προβάλλονται και διατίθενται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου ενδέχεται να υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως είναι τα εμπορικά σήματα, οι ευρεσιτεχνίες και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τα οποία ανήκουν σε τρίτους ήτοι στις αντίστοιχες εταιρείες παραγωγής/κατασκευής, ή και άλλες εταιρείες εκμετάλλευσης ή αδειούχους εταιρείες, σε οργανισμούς, σε ενώσεις και λοιπά νομικά η φυσικά πρόσωπα, και εκ ως τούτου αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και προστατεύονται από αντίστοιχους νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 10/07/2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H εταιρεία SYNFERRI Ε.Ε θέλει να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα από και σχετικά με το άτομό σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που λειτουργεί στον δικτυακό τόπο www.synferri.gr, μέσω των φυσικών μας καταστημάτων, μέσω τυχόν διαγωνισμών ή άλλως αυτοπροσώπως καθώς και μέσω πραγματοποίησης τηλεφωνικών παραγγελιών αγορών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (από κοινού οι «Υπηρεσίες της Εταιρείας»), και πώς χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

Η εταιρεία παρέχει την παρούσα Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ο «Κανονισμός») και το εφαρμοστέο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας την δέσμευσή της να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας.

Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των πελατών μας, ανεξάρτητα από το κανάλι ή το μέσο (online ή αυτοπροσώπως) της εταιρείας SY το οποίο χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές σας μαζί μας.

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είμαστε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «SYNFERRI Ε.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «SYNFERRI Ε.Ε», που εδρεύει στην ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 93Β στην Πάτρα.υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία. Το τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου είναι υπεύθυνο για την ασφαλή συλλογή των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνονται σε γενικό κοινό, δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουν συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

2. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ

Η Εταιρεία συλλέγει (1) δεδομένα συναλλαγών και εγγραφής, κατά την εκτέλεση μίας συναλλαγής, κατά την εγγραφή σας ή κατά την εγγραφή σας σε κάποια Υπηρεσία της Εταιρείας, (2) δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που κοινοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας, (3) δεδομένα που έχετε επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν στην Εταιρεία, (4) δεδομένα δραστηριοτήτων όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με κάποια υπηρεσία της Εταιρείας. Συγκεκριμένα (5) δεδομένα που συλλέγονται σε εκδηλώσεις/ διαγωνισμούς που οργανώνει η εταιρεία. Η Εταιρεία συλλέγει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων από και για εσάς:

 1. Δεδομένα συναλλαγών και εγγραφής, δηλαδή τις πληροφορίες που υποβάλλετε προκειμένου να εκτελέσετε μία συναλλαγή με την Εταιρεία και/ή για να εγγραφείτε σε μια Υπηρεσία της Εταιρείας, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια αγορά είτε online είτε σε φυσικό κατάστημα, για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, να δημοσιεύσετε σχόλια, να λάβετε ένα ενημερωτικό δελτίο (newsletter), και να λάβετε μέρος σε έναν διαγωνισμό. Οι πληροφορίες εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα και την ημερομηνία γέννησης.
 2. Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες της Εταιρείας και τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.
 3. Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Εάν αποκτήσετε πρόσβαση ή συνδεθείτε σε μια Υπηρεσία της Εταιρείας μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσετε μια υπηρεσία της Εταιρείας σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, καθώς και η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι λίστες φίλων σας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε μια Υπηρεσία της Εταιρείας με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.
 4. Δεδομένα δραστηριότητας.Όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Για παράδειγμα, για να επιτρέψουμε τη σύνδεσή σας με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας από κινητή ή άλλη συσκευή, ενδέχεται να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή.
 5. Πληροφορίες από άλλες πηγές. Ενδέχεται να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως εκδηλώσεις/διαγωνισμούς τις οποίες οργανώνει η εταιρεία, όπως οι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου από υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εμπορικά διαθέσιμες πηγές.

Δεν συλλέγουμε:

 • Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε πληρωμές («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.
 • Ευαίσθητες πληροφορίες: ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέσω των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο.

Συνδεδεμένες Yπηρεσίες

Τέλος, οι Υπηρεσίες της Εταιρείας ενδέχεται επίσης να συνδέονται με ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρείες, και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη συνδεδεμένες εταιρείες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων εταιρειών και μόλις εγκαταλείψετε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική της άλλης υπηρεσίας.

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από και σε σχέση με το άτομό σας:

 1. Για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας·
 2. Για να μετράμε, αναλύουμε και βελτιώνουμε τις εν λόγω Υπηρεσίες της Εταιρείας·
 3. Για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας μέσω Υπηρεσιών της Εταιρείας (τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου) παρέχοντας περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε σχετικό και ενδιαφέρον·
 4. Για να σας επιτρέπουμε να σχολιάζετε περιεχόμενο και να συμμετέχετε σε διαδικτυακά παιχνίδια, διαγωνισμούς ή προγράμματα επιβράβευσης·
 5. Για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και να απαντάμε στις ερωτήσεις σας·
 6. Για να προστατεύουμε τα δικαιώματα της Εταιρείας και άλλων. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η Εταιρεία θεωρεί, καλόπιστα, ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (i) την προστασία, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, αναδόχων, δικαιοπαρόχων και προμηθευτών τους (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών και των όρων χρήσης μας), (ii) την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών των Υπηρεσιών της Εταιρείας ή των πολιτών, (iii) την προστασία της Εταιρείας, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων τρίτων μερών, όπως οι προμηθευτές της Εταιρείας, από απάτες ή για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων·
 7. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες ή/και για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών·
 8. Για την ολοκλήρωση μιας εταιρικής συναλλαγής όπως μιας προτεινόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Για παράδειγμα, εάν η Εταιρεία συμμετέχει σε συγχώνευση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει και να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέρος ή στα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή ως μέρος της εν λόγω συναλλαγής·
 9. Για να επιτρέπεται η λειτουργία κοινωνικής συναλλαγής - εάν κάνετε σύνδεση ή συνδέσετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ενδέχεται να μοιραστούμε το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία και τα like σας, καθώς και τις δραστηριότητές και τα σχόλιά σας με άλλους χρήστες των Υπηρεσιών της Εταιρείας και με τους φίλους σας που σχετίζονται με την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα ίδια προσωπικά δεδομένα με τον πάροχο υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης·
 10. Υπό τον όρο της προηγούμενης συγκατάθεσης σας, για να σας στέλνουμε (μέσω email, sms, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) προσφορές, προωθητικές ενέργειες, διαφημιστικό υλικό και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Εδώ περιλαμβάνεται και το newsletter της Εταιρείας·
 11. Υπό τον όρο της προηγούμενης συγκατάθεσης σας, για να αναλύουμε τις συμπεριφορές, συνήθειες και καταναλωτικές σας τάσεις και να σας στέλνουμε εμπορικές ανακοινώσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες σας μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο j) ανωτέρω (στο εξής "Κατάρτιση Προφίλ"). Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε ανώνυμα στοιχεία ή στοιχεία που δεν σας προσδιορίζουν πλέον προσωπικά, έστω και εμμέσως (π.χ. στατιστικές) για οποιονδήποτε σκοπό ή να τα κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη.

4. ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς:

 • Της Ενότητας 3, σημεία α) έως στ) της παρούσας Πολιτικής είναι απαραίτητη για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωτική, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν οι υπηρεσίες,
 • Της Ενότητας 3, σημείο ζ) της παρούσας Πολιτικής ζητείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και, ως εκ τούτου, είναι επίσης υποχρεωτική.
 • Της Ενότητας 3, σημείο η) της παρούσας Πολιτικής εκτελείται με βάση το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας και των αντισυμβαλλομένων της να διεξάγουν τέτοιες οικονομικές δραστηριότητες. Το συμφέρον αυτό είναι επαρκώς ισορροπημένο με το δικό σας συμφέρον, δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται εντός των αυστηρά αναγκαίων ορίων άσκησης τέτοιων οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική και μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις ανά πάσα στιγμή όπως περιγράφεται στην Ενότητα 11 της παρούσας Πολιτικής.

Αντίθετα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους υπόλοιπους σκοπούς:

 • Της Ενότητας 3, σημείο (θ) εναπόκειται στην διακριτική σας ευχέρεια, αλλά χωρίς τη συγκατάθεσή σας είναι αδύνατο να συνδεθεί ένας λογαριασμός υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την Υπηρεσία της Εταιρείας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνδεθείτε στην Υπηρεσία της Εταιρείας χρησιμοποιώντας διαφορετικό μηχανισμό,
 • Της Ενότητας 3, σημεία (ι) και (κ) εναπόκειται στην διακριτική σας ευχέρεια, αλλά χωρίς τη συγκατάθεσή σας είναι αδύνατο να σας παρέχει η Εταιρεία ή/και τρίτα μέρη, γενικές εμπορικές ανακοινώσεις της Εταιρείας και υπηρεσίες/προϊόντα ή ανακοινώσεις τρίτων μερών με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να σας παρέχουν υπηρεσίες με την ίδια επωνυμία.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της Ενότητας 3, σημεία θ) έως κ), στέλνοντας ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιγράφεται στην Ενότητα 8 κατωτέρω.

5. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή με ηλεκτρονικά μέσα, όσο και με μη αυτόματα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, sms, mms), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας) και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και την σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά μέτρα, μέτρα όσον αφορά το προσωπικό, και φυσικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση.

6. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της Ενότητας 3 ανωτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με δραστηριότητες επεξεργασίας και, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, διορίζονται δεόντως ως εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, πάροχοι υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και επομένως, παραδείγματος χάριν και χωρίς περιορισμό, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας και πληροφορικής, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών εφοδιασμού, μεταφοράς και παράδοσης, παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και δικηγόροι-εταιρείες που προκύπτουν από πιθανές συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή άλλες μετατροπές, και
 • Στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους. Στους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων που έχουν διοριστεί από την Εταιρεία περιλαμβάνονται οι παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής και υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, π.χ. μέτρησης ικανοποίησης επισκεπτών και πελατών, στατιστικής ανάλυσης, επαναστοχοποίησης, ανάλυσης για προσωποποιημένες προωθητικές ενέργειες. Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία πλήρη κατάλογο των εκτελούντων επεξεργασία δεδομένων που έχουν διοριστεί, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Ενότητα 1 της παρούσας Πολιτικής.

7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκείτε τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης που σημαίνει ότι δικαιούστε να λαμβάνετε επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους και να έχετε πρόσβαση σε αυτά·
 • Το δικαίωμα διόρθωσης που σημαίνει ότι δικαιούστε να επαληθεύετε την ακρίβεια και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ελλιπών έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, την ενημέρωση ή την τροποποίησή τους·Η εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η εταιρεία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η εταιρεία (ηλεκτρονικό κατάστημα) θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.
 • Το δικαίωμα στη λήθη που σημαίνει ότι δικαιούστε να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον συντρέχει νόμιμος λόγος σύμφωνα με τον Κανονισμό, δηλ.:
  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα έχει συλλέξει ή επεξεργαστεί η Εταιρεία·
  2. Ανακαλείτε την συγκατάθεση που είχατε δώσει για την επεξεργασία των προσωπκών σας δεδομένων και η Εταιρεία δεν έχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους·
  3. Έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό και η δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή εναντιώνεστε σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ·
  4. Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·
  5. Τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με σχετική νομική υποχρέωση της Εταιρείας.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που συντρέχει νόμιμος λόγος σύμφωνα με τον Κανονισμό, δηλ.:
  1. Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους,
  2. Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
  3. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, ή
  4. Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία για λόγους νόμιμων συμφερόντων εν αναμονή επαλήθευσης ως προς το αν η Εταιρεία έχει επιτακτικούς θεμιτούς λόγους να συνεχίσει την επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης που σημαίνει ότι μπορείτε να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για απευθείας εμπορικής προώθησης ή Κατάρτιση Προφίλ, εφόσον συμβαίνει αυτό·

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με σας ("ευαίσθητα δεδομένα"). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα ενδέχεται να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχετε καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες που εισέρχονται στον δικτυακό χώρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας.

Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

body[class^="information-information-"] .flex-row.template-info { position: relative; }
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.